TV-151

    TV-151
  1 Matematica
  Beșleagă N. 315
L 2 L.străină
U Poleacov T./ Doru M. 208/207
N 3 Chimia   
I Botnari A. 403
  4 Ora de dirigenție
  Boboc I. s/l
  5    
     
  1 Ed.fizică  
  Jiznev V. s/s
M
A 2 Informatica
R Cociorvă S. 415
Ț 3
   
   
 
   
Geografia  
 
I Sîrbu R. 407 Ed.civică  Gangan S. 205
  4 Oenologia I Chimia alim. Botnari A. 403
  Nogailîc O. 309
  5    
M 1 L.română  
I Sorescu N. 405
E 2 Matematica
R Beşleagă N. 315
C 3 Electrotehnica  
U Popescu T. 406
R 4 Chimia alimentară
I Botnari A. 403
  5    
  1 OenologiaI. Somelierie I.
  Nogailîc O. 309
J 2 Chimia  Botnari A. 403 Fizica  Tessa S. 411
O
I 3 Istoria
  Gangan S. 205
  4    
     
  5    
 
1
Electrotehnica
V Popescu T. 406
I 2
Marketing prod.vit Muntean N. 302
Bilogia
N Bîcu A. 404
E 3
L.română
Chimia alim. Botnari A. 403
R Sorescu N. 209
I 4
Electroteh Popescu T. 406
 
  5    
     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *