Oferta educațională

Colegiul dispune de un patrimoniu vast ce include blocuri de studii, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

Pe parcursul activității colegiului au lucrat 1000 profesori și 1000 diverși colaboratori auxiliari. Colegiul a pregătit 25000 de absolvenți.

 

ADMITERE 2019

PERIOADA DE ADMITERE
15.07.2019-03.08.2019

Rezultate Admitere Turul I

Stimați Elevi și Părinti! I.P.Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău vă invită să continuați studiile la specialitățile menționate în pliant!

Sunteți dornici să obțineți cunoștințe de bună calitate, vreți să vă manifestați competențele în diverse domenii și doriți la sigur să vă promovați personalitatea – atunci veniți la noi!

Vă invităm să depuneți cererile și să faceți cunoștință cu instituția noastră zilnic de la 8.00 pînă la 16 .00, cu excepția zilelor de odihnă.

Toți elevii beneficiază de locuri în cămin.

DRAGI ELEVI,

VĂ AȘTEPTĂM

Actele necesare

  1. Actul de studii în original – certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală.
  2. Certificat de naștere + 1 copie (xerox).
  3. Buletinului de identitate al unui părinte + 1 copie (xerox).
  4. Fotografii pentru acte: 6 fotografii 3×4 color.
  5. Certificat medical: Forma 086-E, eliberat în anul admiterii.
  6. Adeverința de premilitar sau a livretului militar + 1 copie(xerox) – pentru băieți.

Opțional

  1. Certificatul despre componența familiei: pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.
  2. Diplome de gr.I-III ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educației.
  3. Adeverință de confirmare pentru copiii orfani și copiii rămași fără îngrijirea părinților, eliberată de organul de tutelă și curatelă din localitate ori de hotărârea de judecată.

  • ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

DUPĂ 9 CLASE- 3 ANI

Meseria Viticultor-Vinificator(Întreprinderele ce vor instrui practic: Purcari, Chateu Vartely, Cricova)

DUPĂ 11 CLASE- 2 ani

Mecatronică, mașini și utilaje agricole