Învățământul dual

Particularități ale învățământului profesional dual

  • este o formă de învățământ nouă pentru învățământul preuniversitar profesional și tehnic, care se organizează la cererea agenților economici;
  • nu înlocuiește o altă formă de învățământ existentă și funcțională, ci este o completare a învățământului profesional tehnic, elevii acumulând și experiență de muncă;
  • pregătirea profesională se finalizează cu obținerea unei calificări profesionale.

Avantajele instruirii în sistem dual pentru tineri:

  1. Perspective bune pe piața muncii.
  2. Certificate recunoscute la nivel național.
  3. Orientarea practică.
  4. Alocarea indemnizației de formare.
  5. Oportunități de angajare și avansare în carieră.
  6. Independență timpurie.