CEVVC Concurs de admitere pentru anii de studii 2017 – 2018

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunţă concursul de admitere pentru anul de studii 2017-2018.
Este cea mai veche instituţie de învăţământ din Republica Moldova în domeniul viti-vinicol, fondată în anul 1842. A pregătit mai mult de 25 mii de specialişti. Specialiştilor le este asigurată o bună pregătire teoretică şi practică, ce le va permite să activeze ca organizator şi executor al proceselor tehnologice la producerea şi valorificarea producţiei horticole şi vinicole.
Admiterea se efectuează în baza notelor din actul de studii. Persoanele înmatriculate la studii sunt asigurate cu cămin, bursă, se organizează practică de stagiere peste hotare (Elveţia, Franţa, Olanda, Belgia, Austria etc.). Studiile se desfăşoară în limba română, numai în baza studiilor gimnaziale, numai cu frecvenţă la zi, la buget şi la contract.
Elevii înmatriculaţi au posibilitatea de a susţine, la finele anului III, examenele de bacalaureat.

Specialităţile:

   • Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare. Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru organizarea proceselor tehnologice la fabricarea producţiei alcoolice şi a băuturilor răcoritoare, în subdiviziunile de prelucrare şi păstrare ale întreprinderilor agroindustriale.
   • Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor. Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice la întreprinderile de păstrare şi prelucrare a fructelor şi legumelor.
   • Horticultură şi viticultură. La această specialitate, pe parcursul anilor de studii, elevii acumulează cunoştinţe şi abilităţi ce vizează implementarea tehnologiilor moderne, metodelor avansate de organizare şi valorificare a producţiei horti-viticole.
   • Maşini şi aparate în industria alimentară. Vizează pregătirea tehnicienilor în domeniul industriei alimentare privind montarea, diagnosticarea, exploatarea şi reparaţia utilajului tehnologic din întreprinderile de prelucrare şi păstrare a produselor alimentare.
   • Turism. Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate în domeniul turismului. Specialiştii vor acumula cunoştinţe în aplicarea  tehnicilor în elaborarea şi promovarea produsului turistic, aplicarea metodelor de analiză a activităţii întreprinderilor din industria turismului şi în procesul de valorificare a resurselor turistice.

La cerere se vor anexa:
– actul de studii în original,
– certificat medical-tip 086-U, cu toate vaccinurile,
– 4 fotografii 3×4 cm (color),
– copia adeverinţei de naştere sau a buletinului de identitate,
– copia buletinului de identitate al unuia dintre părinţi,
– adeverinţa de recrut,
– certificat despre componenţa familiei.

Adresa colegiului:
Mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Grătieşti, 1
Deplasarea din Chişinău: microbuzul nr. 190, 
de la piaţa centrală (str. Armenească); 
microbuzul nr. 140 (A), din sectorul Ciocana, Râşcani; 
autobuzele nr. 2, 47, de la str. V. Alecsandri.
Tel.: 022-32-64-08, GSM: 068-539-268
Fax: 022-32-75-05
secretar responsabil: tel. 069-49-44-38
e-mail: cnvvc@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *