Viticultură și oenologie

La această specialitate, pe parcursul anilor de studii, elevii acumulează cunoștințe și abilități ce vizează implimentarea tehnologiilor moderne, metodelor avansate de organizare și valorificare a producției horti-vinicole.