Turism

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate în domeniul Turism, specialiștii vor acumula competențe în aplicarea tehnicilor, în elaborarea și promovarea produsului turistic, aplicarea metodelor de analiză a activității întreprinderilor din industria turismului și în procesul de valorificare a resurselor turistice.

Posibilități de angajare

Operator turistic în turism de recepție și emitere, ajutor de manager la recepția hotelieră cît și în agenția de turism, ghid – interpret etc.

Baza de înmatriculare: după studii gimnaziale și durata de studii – 4 ani, cu posibilitatea de a susține bacalaureatul.