Turism

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate în domeniul Turism, specialiștii vor acumula competențe în aplicarea tehnicilor, în elaborarea și promovarea produsului turistic, aplicarea metodelor de analiză a activității întreprinderilor din industria turismului și în procesul de valorificare a resurselor turistice.