TPOF-171

    TPOF-171
  1 Studiul materialelor  
  Ursu P. 312
L 2 Chimia  
U Botnari A. 403
N 3 L.română  
I Sorescu N. 405
  4 Ora de dirigenție
  Munteanu N. 302
  5    
     
  1
Matematica Pocropivnîi A.  315
Ed.civică Priluţchi A. 117
 
M  
A 2 Biologia  
R Bîcu A. 404
Ț 3 Retorica
I Sorescu N. 405
  4
 
 
     
  5    
M 1 L.străină  
I Poleacov T. / Doru M. 208/207
E 2 Informatica  
R Cociorvă S. 415
C 3 Matematica 315
U Pocropivnîi A. 
R 4
Geografia
I Sîrbu R. 407
  5    
  1 Filosofia
  Gangan S. 205
J 2 L.română  
O Sorescu N. 405
I 3 Istoria  
  Diacon V. 205
  4    
     
  5    
 
1
Ed.fizică
V Jiznev V. s/s
I 2 Matematica  
N Pocropivnîi A.  315
E 3 L.străină  
R Poleacov T. / Doru M. 208/207
I 4 Fizica      Tessa S.  411
  5    
     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *