Tehnologia produselor obținute prin fermentare

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru organizarea proceselor tehnologice la fabricarea producției alcoolice și a băuturilor răcoritoare, la întreprinderile de profil din țară și peste hotare.