Tehnologia produselor obținute prin fermentare

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru organizarea proceselor tehnologice la fabricarea producției alcoolice și a băuturilor răcoritoare, la întreprinderile de profil din țară și peste hotare.

Posibilități de angajare

Tehnician tehnolog: laborant chimist, laborant analiză chimică; laborant analiză de titrare, laborant la determinarea calității produselor agricole, tehnician: tehnician în industria alimentară, tehnician laborant, tehnician laborant analize produse alimentare, operator la filtre, controlor recepționer, operator la instalațiile tehnologice, controlor proces tehnologic, tehnician asigurarea calității la întreprindere de profil din țară și peste hotare.

Baza de înmatriculare:

  • după studii gimnaziale și termenul de studii – 4 ani, cu posibilitatea de a susține bacalaureatul
  • după studii liceale – 2 ani fără frecvență și 4 ani la studii cu frecvență de zi.