Tehnologia produselor de origine vegetală

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea organizatorică și de dirijare a proceselor tehnologice la întreprinderile de păstrare și prelucrare a fructelor și legumelor, din țară și de peste hotare.

Posibilități de angajare

Tehnicienii, pot activa la întreprinderi de stat sau private la compartimentul producție, în calitate de muncitori, operatori, laboranți, maiștri, tehnicieni.

Baza de înmatriculare: după studii gimnaziale și durata de studii – 4 ani, cu posibilitatea de a susține bacalaureatul.