Tehnologia produselor de origine vegetală

Vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea organizatorică și de dirijare a proceselor tehnologice la întreprinderile de păstrare și prelucrare a fructelor și legumelor, din țară și de peste hotare.